OPMERKING OVER DE BEZORGING?

De Drukwerkverspreiders doen hun uiterste best om een zo hoog mogelijke kwaliteit van verspreiding te realiseren. Daarom werken we uitsluitend met bekwame bezorgers die wij zo goed mogelijk begeleiden bij hun werk. Ook hebben we onze eigen transportmiddelen en logistiek centrum waardoor de kans op fouten klein is.

Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben over de bezorging dan stellen we het op prijs als u laat weten waar u problemen heeft ervaren.

N.B. We ontvangen ook vaker meldingen over bezorging die níet bij De Drukwerkverspreiders hoort. Desalniettemin vernemen we uw opmerking graag. Elke kans op verbetering is welkom.

Voor uw melding kunt u het onderstaande formulier invullen. Het team van De Drukwerkverspreiders zal dan een onderzoek instellen om te bekijken of uw klacht te maken heeft met de bezorging van onze bladen en koppelt de bevindingen aan u terug.